Personlig Relations Plakat®

Personlig Relations Plakat ®

Af CHRISTIAN B. L. SØRENSEN
Siden 1987 har jeg arbejdet på at lave en model, der nemt og overskueligt viser hvordan en person opleves af andre, samt hvordan personen kan få et overblik over sin egen naturlige placering i de sociale sfærer, sit eksistentielle indhold, fortolkningsmekanisme, kommunikationsform, og sit eget umiddelbare oplevelsesvindue. Kort sagt, en visualisering af sin egen værktøjskasse og dens indhold.

En sådan model skulle i så simpel stil som muligt, næsten som et piktogram, ved første øjekast forklare sig selv. Og så ved nærmere studier vise sig at indeholde både bred og dyb information om personen der visualiseres.

  • Sfærenes indbyrdes forhold
  • Sfærisk placering
  • Ego tilstandenes dækning
  • Tilstandsforankring
  • Modalitet & fortolkning
  • Interaktionsfundament
  • Fortælleform & indhold
  • Ansigtsmaske
  • Anskuelsesfundament
  • Belønningstype
Det centrale i min model tager udgangspunkt i en personmodel og dens placering i fire tænkte områder, i hvilke vi agerer ud fra tre forskellige ego tilstande. Således kan det ses hvor man står forankret, og hvor man holder fast og rækker ud til. Hvor meget hver enkelt ego tilstand dækker af de enkelte områder, og disse områders indbyrdes forhold fremgår også tydeligt i visualiseringen. Ud over den centrale visualisering af hvor, hvordan og hvorledes man står, har min model visualiseringer af kommunikations form, og indhold. Hvilken udtryksform vi som det første præsenterer andre der ser os, og med hvilket fundament vi agerer og fortolker oplevelser.

Min models mange metoder, og deres fundament er ligeledes beskrevet så man efter det umiddelbare indtryk, kan gå i dybden og se på hvilket fundament personen er fortolket.